" Anaerobně vytvrzující lepidla jsou univerzální lepidla pro použití na ocelových dílcích k zajišťování, upevňování a těsnění. Díky vynikající odolnosti proti termickým zatížením a mnohačetným agresivním průmyslovým médiím nabízejí anaerobní lepidla velmi široké spektrum využití. "

 

Vytvrzení produktu (polymerizace) probíhá bez přístupu kyslíku (anaerobně) a za katalytického působení kovu (styku s kovem). Těsní zajišťuje mnoho druhů šroubových spojů. Vysoká odolnost vůči vibracím. Vytvrzení je velmi rychle na širokém spektru kovů. Středně pevný výrobek demontovatelný standardním nástrojem. Výrobek se vyznačuje zvýšenou snášenlivosti s oleji. 

 

Lepidla na zajištění šroubových spojů WULKi rozdělujeme do dvou kategorií:

střední pevnost (modrá barva, označení 2w43)

vysoká pevnost (červená barva, označení 2w70)

 

  

 

LEPIDLO NA ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ WULKI 2W43

(STŘEDNÍ PEVNOST)

 

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)2w43

Chemická charakteristika: Methakrylát, anaerobní pryskyřice

Barva: modrá

Viskozita: 2.000 – 4.000 mPas 25 °C Brookfield LV vřeteno 64; 30 ot/min

Hustota: 1,04 – 1,08 g/ml

Max. Průměr závitu: M 36

Bod vzplanutí: > 100°C

Teplota zpracování: optimálně při +23°C

Skladování: v tmavém a suchém prostředí

Skladovatelnost: 12 měsíců při optimální skladovací teplotě +23 °C

 

Fyzikální vlastnosti (ve vytvrzeném stavu)

Manipulační pevnost po: 5 – 15 minutách

Funkčnost po: 3 – 6 hodinách

Konečná pevnost po: 12 – 24 hodinách

Moment odtrhu: 20 – 30 Nm

Moment odšroubování: 20 – 30 Nm

Teplotní rozsah použití: -55°C až +150 °C

Měřeno na šroubu M10 x 20 – kvalita 8.8 pozinkováno – matice 0.8d (bez předepnutí) po 24 hodinách

 

  

 

LEPIDLO NA ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ WULKI 2W70

(VYSOKÁ PEVNOST)

 

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)2w70

Chemická charakteristika: Methakrylát, anaerobní pryskyřice

Barva: zelená / fluoreskující

Viskozita: 400 – 700 mPas Brookfield LV vřeteno 64; 30 ot/min

Hustota: 1,07 – 1,11 g/ml

Max. Průměr závitu: M 20

Bod vzplanutí: > 100°C

Teplota zpracování: optimálně při +23°C

Skladování: v tmavém a suchém prostředí

Skladovatelnost: 12 měsíců při optimální skladovací teplotě +23 °C

 

Fyzikální vlastnosti (ve vytvrzeném stavu)

Manipulační pevnost po: 5 – 10 minutách

Funkčnost po: 3 – 6 hodinách

Konečná pevnost po: 12 – 24 hodinách

Moment odtrhu: 30 – 50 Nm

Moment odšroubování: 30 – 50 Nm

Teplotní rozsah použití: -55°C až +150 °C

Měřeno na šroubu M10x20 – kvalita 8.8 pozinkováno – matice 0.8d (bez předepnutí) po 24 hodinách

Chemická odolnost

Vzhledem ke značnému objemu dat, lze na vyžádání zaslat rozsáhlý přehled ověřených médií. V tomto přehledu najdete různé chemikálie a obvykle používané průmyslové plyny. Tento přehled je založen na praktických dlouholetých zkušenostech, na základě laboratorních testů a na výkonnosti srovnatelných plastů. Tento přehled by měl pouze poukázat na pravděpodobnost odolnosti. Tento přehled nemůžete nikdy nahradit vlastní testování konečného spotřebitele, protože provozní podmínky jsou vždy odlišné.