WULKi Plast Conect - Balení: 37 ml

Plast Conect
Plast Conect

Výrobce: WULKi Kód produktu: WPC37 Doprava a platba

1 620 Kč bez DPH (1 960,20 Kč s DPH)

Varianta neexistuje
Skladem
ks

U výrobku WULKi Plast Conect se jedná o dvousložkové strukturální lepidlo na Hybrid-Akrylátové bázi a vyznačuje se mimořádnou stálostí vůči působení vlhkosti. Výrobek je speciálně vyvinut pro strukturální lepení nízkoenergetických materiálů bez potřeby předchozí povrchové úpravy lepených povrchů.
Výhody výrobku:
· nekompromisní přilnavost, zalévání, zapouzdřování a těsnění těžce slepitelných ploch
  (např. PP, PE, Teflon ® a EPDM)· extrémně rázu odolné a flexibilní spojení nízkoenergetických plastů· snadná aplikace a pohodlná manipulace díky nízké viskozitě Více

EAN
Balení Dostupnost Cena bez DPH Množství (ks)
Plast Conect 37 ml Skladem 1 620 Kč

Lepidlo WULKi Plast Conect

U výrobku WULKi Plast Conect se jedná o dvousložkové strukturální lepidlo na Hybrid-Akrylátové bázi a vyznačuje se mimořádnou stálostí vůči působení vlhkosti. Výrobek je speciálně vyvinut pro strukturální lepení nízkoenergetických materiálů bez potřeby předchozí povrchové úpravy lepených povrchů.

Velikost obalů:

 • 37 ml kartuše

Vlastnosti výrobku

 • Nadprůměrná teplotní odolnost
 • Velikost spáry až do 3mm
 • Snadné, příjemné a efektivní zpracování
 • Redukovaný technologicky typický zápach
 • Pevnost lepených spojů přesahuje v mnohých případech pevnost lepených materiálů

Příklady materiálů

 • Polypropylen (PP)
 • Polyetylen (PE)
 • Polyetylentereftalát (PET)
 • Polystyren (PS)
 • Polykarbonát (PC)
 • PMMA
 • ABS
 • Acryl
 • Styrol
 • TPO

Vlastnosti pro zpracování

Čas zpracování (při +25°C): cca. 4 – 6 minut
Doba fixace (při +25°C): cca. 100 – 140 minut
Konečná pevnost po: cca. po 8 hodinách
Velikost spáry: 1,0 mm až 3,0 mm

Fyzikální vlastnosti při cca. +25°C (vytvrzený stav)

Barva: krémová
Teplotní odolnost: –40°C až +80°C
Bod vzplanutí: 40°C (při kontaktu s otevřeným ohněm)
Pevnost v tahu: > 13 N/mm2
Protažení: 5 - 10 %
Pevnost ve střihu: < 17 N/mm2

Všeobecné vlastnosti výrobku při +25°C (tekutý stav)

Vlastnost Pryskyřice Tvrdidlo
Viskozita:
(Haake RV20, smykové napětí 60/s)
8.000 – 12.000 mPa.s 28.000 – 35.000 mPa.s
Směšovací poměr: 10 1
Hustota: 1,00 g/cm2 1,05 g/cm2

Bezpečnost a zacházení

Před použitím důkladně prostudujte bezpečnostní listy výrobku. Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. V době vytvrzování výrobku se zdržujte mimo oblast vytvrzování. Udržujte kartuš s lepidlem v uzavřeném stavu pokud se nepoužívá. Zabraňte styku s pokožkou a očima. V případě kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo mýdlem a vodou. V případě zasažení oči, vyplachujte vodou 15 minut a vyhledejte lékařskou konzultaci. Udržujte mimo dosah dětí.

 

Příprava povrchu před lepením

Lepené povrchy musí být suché, čisté bez mastnot, či jiných nečistot. K očištění doporučujeme použít výrobek Průmyslový rychločistič WULKi pro dosažení ideálních výsledků lepení. K očištění použijte doporučený čistící prostředek a vhodnou čistící tkaninu, či vhodnou papírovou utěrku. Po očištění nechte lepené díly 1-2 minuty odvětrat.

Zpracovatelské informace

Natemperujte lepidlo před jeho použitím na teplotu +18°C až +25°C.
Vsaďte kartuši do vytlačovací pistole. Následně odeberte uzávěr z výstupní části kartuše a pomocí pistole vytlačte malé množství lepidla, tak aby došlo k vytlačení případných vzduchových bublin. Na výstupní část kartuše nasaďte směšovací trysku a vytlačte opět malé množství lepidla, tak aby mohlo dojít vizuální kontrole homogennosti smíseného lepidla. Naneste dostatečné množství lepidla na zamýšlenou plochu a lepené díly spojte. Zafixujte slepené díly, tak aby v průběhu vytvrzování nedošlo k jejich pohybu vlivem vytvrzování. Přílišný fixační tlak na lepené díly může ovlivnit spáru mezi lepenými díly a negativně ovlivnit výsledek lepení. Optimální vrstva lepidla 0,6 až 0,8mm. Pro dosažení optimální spáry mezi lepenými díly použijte vymezovací podložky – pokud je to technologicky možné. Před uvolněním fixace otestujte po stranách spoje jeho dostatečné vytvrzení.

Čištění

V případě potřeby na očištění lepidla v nevytvrzeném stavu použijte výrobek Průmyslový rychločistič WULKi. Při čištění mějte na paměti, že čistič nesmí přijít do kontaktu s lepidlem v místech slepených materiálů. Případný kontakt s lepenou plochou bude mít negativní dopad na výsledky lepení. Lepidlo ve vytvrzeném stavu lze očistit pouze mechanicky.