Mech v trávníku: Jak se ho zbavit a jak mu předcházet?

Mech je rostlina, která se často objevuje na zahradách a trávnících, kde působí jako nepříjemný plevel. Mech má mělký kořenový systém, který mu umožňuje růst na vlhkých, stinných a kyselých půdách. Mech v trávníku utlačuje travní drny, brání přístupu vláhy a živin a snižuje estetickou hodnotu zeleného koberce. Jak se tedy zbavit mechu v trávníku a jak mu zabránit v dalším šíření?

mech

 

Příčiny vzniku mechu v trávníku

Mech v trávníku je často znamením nedostatečné péče o trávník nebo nevhodných podmínek pro růst trávy.

Mezi nejčastější příčiny vzniku mechu v trávníku patří:

 1. Příliš nízké sečení trávníku: Pokud trávník sečete příliš nakrátko, oslabíte jeho vitalitu a zahušťování. Nízký trávník také neudržuje dostatečnou vláhu a umožňuje pronikání slunečního záření k půdě, což podporuje růst mechu. Ideální výška trávníku je 3 až 5 cm.
 2. Nedostatek živin v půdě: Trávník potřebuje pravidelné hnojení, aby měl dostatek dusíku a dalších živin pro svůj růst a odolnost. Pokud trávník nedostává dostatečnou výživu, oslabuje a dává prostor mechu a plevelu. Doporučuje se používat speciální hnojiva na trávník, která se uvolňují postupně a hnojit trávník 3x za rok.
 3. Nadměrná vlhkost půdy: Mech miluje vlhké prostředí, proto se často objevuje tam, kde se hromadí voda po dešti nebo zalévání. Nadměrná vlhkost může být způsobena zhutněnou, jílovitou nebo nerovnou půdou, která nedovoluje odvodnění. Vlhká půda také snižuje obsah kyslíku a zvyšuje kyselost, což je pro mech ideální. Je třeba zajistit dostatečné provzdušnění a odvodnění půdy, například pomocí vertikutátoru, drenáže nebo zarovnání terénu.
 4. Stín: Mech se dobře daří i tam, kde není dostatek slunečního světla, například pod stromy, u zdí nebo v zákoutích. Stínované místa jsou také často vlhčí a chladnější, což mech preferuje. Pokud je možné, je třeba prořezat stínící zeleň nebo nahradit trávník jiným porostem, který snáší stín lépe, například břečťanem, barvínkem nebo hluchavkou.
 5. Hutná půda: Pokud je půda příliš hutná a kompaktní, brání průniku vzduchu, vody a živin k trávníku. Hutná půda také zvyšuje kyselost a vlhkost, což je pro mech výhodné. Hutná půda může být způsobena častou zátěží na trávníku, například chůzí nebo sportováním. Je třeba pravidelně provzdušňovat půdu.
 6. Kyselá půda: Mech se nejlépe cítí na kyselých půdách s pH nižším než 6. Kyselost půdy může být způsobena různými faktory, například nedostatkem vápníku, nadměrnou vlhkostí, organickými zbytky nebo kyselým deštěm. Kyselá půda brání vstřebávání živin trávníkem a podporuje růst mechu. Je třeba pravidelně kontrolovat pH půdy a případně ji provápnit nebo přihnojit, aby se zvýšila její zásaditost.
 7. Časté mulčování: Mulčování je technika sečení trávníku, při které se posekaná tráva neodstraňuje, ale nechává se na povrchu jako přírodní hnojivo. Mulčování má své výhody, jako je udržování vlhkosti, snižování plevelu a dodávání živin, ale pokud se provádí příliš často nebo na příliš vysokém trávníku, může mít i nevýhody. Mulčování totiž zvyšuje kyselost a vlhkost půdy, snižuje průnik světla a vzduchu a vytváří ideální podmínky pro růst mechu. Je třeba mulčovat jen v mírné míře a na nízkém trávníku.

Jak odstranit mech z trávníku?

Pokud se mech v trávníku již objevil, je třeba ho co nejdříve odstranit, aby se nešířil dále a nezabral celou plochu.

Mech lze odstranit několika způsoby:

 • Mechanické odstranění mechu: Tento způsob spočívá v ručním nebo strojním vytrhávání nebo vyhrabávání mechu z trávníku. Ruční odstranění je vhodné pro malé plochy, kde lze použít například hrábě, vidličku nebo speciální nástroj na vypichování mechu. Strojní odstranění je efektivnější pro velké plochy, kde lze použít vertikutátor, který provzdušňuje půdu a odstraňuje mech i plevel. Po mechanickém odstranění mechu je třeba trávník přihnojit a případně dosít travní směsí.
 • Chemické odstranění mechu: Tento způsob spočívá v použití speciálních přípravků na likvidaci mechu, které se aplikují na trávník postřikem nebo posypem. Tyto přípravky obsahují látky, které ničí mech a zároveň hnojí trávník. Chemické odstranění mechu je rychlé a účinné, ale má i své nevýhody, jako je možná toxicita pro životní prostředí
 • Biologické odstranění mechu: Tento způsob spočívá v použití živých organismů, které se živí mechem nebo ho potlačují. Mezi tyto organismy patří například žížaly, houby, bakterie nebo některé druhy rostlin. Biologické odstranění mechu je přírodní a šetrné k životnímu prostředí, ale může být pomalé a neúplné. Je třeba vybrat vhodné organismy pro dané podmínky a zajistit jim optimální podmínky pro jejich růst a činnost.

Jak zabránit vzniku mechu v trávníku?

Prevence je lepší než léčba, proto je třeba se snažit o to, aby se mech v trávníku neobjevil vůbec.

K tomu je třeba dodržovat následující zásady péče o trávník:

 • Pravidelně sekat trávník na vhodnou výšku: Trávník by měl být sečený pravidelně, ale ne příliš často ani příliš nízko. Ideální výška trávníku je 3 až 5 cm, což mu umožňuje zahušťovat se, udržovat vlhkost a bránit pronikání slunečního záření k půdě. Pokud je trávník sečený příliš nízko, oslabuje se a dává prostor mechu a plevelu. Pokud je trávník sečený příliš často, nedostává dostatek času na regeneraci a růst.
 • Pravidelně hnojit trávník vhodným hnojivem: Trávník potřebuje dostatek živin pro svůj růst a odolnost. Pokud trávník nedostává dostatečnou výživu, oslabuje a dává prostor mechu a plevelu. Doporučuje se používat speciální hnojiva na trávník, která se uvolňují postupně a hnojit trávník 3x za rok. Hnojiva by měla obsahovat dostatek dusíku, fosforu, draslíku a dalších prvků, které podporují růst a zelenost trávníku. Hnojiva by také měla obsahovat vápník, který neutralizuje kyselost půdy a brání růstu mechu.
 • Zajistit dostatečné odvodnění a provzdušnění půdy: Půda by měla být dostatečně propustná a vzdušná, aby umožňovala průnik vody, vzduchu a živin k trávníku. Pokud je půda příliš hutná, jílovitá nebo nerovná, hromadí se na ní voda po dešti nebo zalévání, což zvyšuje vlhkost a kyselost půdy a podporuje růst mechu. Je třeba pravidelně provzdušňovat půdu, například pomocí vidličky, aerátoru nebo vertikutátoru. Je třeba také zajistit dostatečné odvodnění půdy, například pomocí drenáže nebo zarovnání terénu.
 • Zajistit dostatek slunečního světla pro trávník: Trávník potřebuje dostatek slunečního světla pro svůj růst a zdraví. Pokud je trávník stínován stromy, zdmi nebo jinými překážkami, nedostává dostatek světla a oslabuje. Stínované místa jsou také často vlhčí a chladnější, což je pro mech výhodné. Je třeba prořezat stínící zeleň nebo nahradit trávník jiným porostem, který snáší stín lépe, například břečťanem, barvínkem nebo hluchavkou.
 • Zvolit vhodnou travní směs pro trávník: Trávník by měl být složen z vhodné travní směsi, která odpovídá podmínkám půdy, klimatu a účelu trávníku. Pokud je trávník složen z nevhodné travní směsi, nedostává dostatek podpory pro svůj růst a odolnost. Je třeba zvolit travní směs, která je odolná vůči suchu, stínu, zátěži nebo chorobám, podle toho, jaké jsou podmínky na trávníku. Je třeba také pravidelně dosít trávník, aby se udržovala jeho hustota a zabraňovala se tvorbě holých míst.

 

V našem e-shopu si můžete zakoupit stabilizovaný mech nebo i plochý mech.

 

Zdroje článku:

How to Get Rid of Moss in Your Lawn – The Turfgrass Group Inc [online]. [cit. 28. 02. 2024]. Dostupné z: https://theturfgrassgroup.com/general/how-to-get-rid-of-moss-in-your-lawn/

How to Remove and Prevent Moss in Lawns [online]. [cit. 28. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.thespruce.com/how-to-get-rid-of-moss-in-lawns-2132201